مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تـوضـيـح دهـيـد آيـاتي كه پيامبر اسلام (ص ) را مامور هدايت نزديكان و اهل مكه مي كند ,دليل اختصاص رسالت آن حضرت بر ايشان نيست ؟
تـعـداد دختران پيامبر (ص ) چندتاست ؟ افضل آنها كدام است ؟ با چه كساني ازدواج كردند ؟ و آيا اين ازدواجها نشانه بزرگواري دامادها نزد پيامبر (ص ) نيست ؟
هنگام ميلاد پيامبر اسلام(ص) چه اتّفاقاتي در جهان رخ داد؟
تاريخ ميلاد پيامبر اسلام(ص) چه وقت بوده است؟
دايه هاي حضرت محمد(ص) را نام ببريد؟
نمونه هايي از اعجاز حضرت محمد(ص) در دوران شيرخوارگي را بيان كنيد؟
پدر، مادر و جد پيامبر در چه تاريخي از دنيا رفتند؟
نمونه اي از آزار و اذيت قريشيان به وجود مقدس پيامبر را ذكر كنيد؟
بعضي از دشمنان سرسخت پيامبر و اسلام را نام ببريد؟
انگيزه وعلل مخالفت قريش با پيامبر(ص) چه بود؟
قريش چه تهمتهايي به حضرت رسول (ص) ميزدند؟
پيامبر در سال يازده بعثت به كجا سفر نمودند؟
  1. 2074 از 4632