مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نام پيغمبر ما((صلي الله عليه وآله)) در كتاب تورات آمده است يا نه؟
چگونه پيامبر ما در موقع خلقت آدم پيامبر بوده است؟
چرا دعوت پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) در آغاز بعثت عمومي نبود؟
پدر حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه ديني داشته است؟
در برخي احاديث آمده است كه هيچ پيامبري مانند رسول الله((صلي الله عليه وآله)) در راه خدا اذيت نديده است با اين كه مي دانيم برخي پيامبران مانند حضرت نوح((عليه السلام)) از ناحيه ي قومش شكنجه اي بسيار تحمّل كردند؟
پيغمبر قبل از بعثت تابع چه ديني بوده است؟
پيامبر اسلام قبل از بعثت نيز موحد بوده است. چرا آن بزرگوار در آن برهه به مبارزه با بت پرستي اقدام نكرد؟
چرا حضرت محمّد((صلي الله عليه وآله)) با خديجه كه زني ثروتمند و از اشراف بود ازدواج كرد؟
چرا به اذان شهادت به اينكه علي، بزرگ يا پدر خداست را اضافه كرده اند اين جمله برخلاف نسبت پيغمبر است؟
درباره زنان و پسران و دختران پيامبر((صلي الله عليه وآله)) توضيح دهيد؟
چرا در اين زمان نياز به پيامبر((صلي الله عليه وآله)) ديگري نداريم؟
دليل نبوّت پيامبر اسلام چيست؟
  1. 2078 از 4632