مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دزدي حرام است يا حلال؟ آيا زماني و جايي هست كه حلال باشد؟ اگر هست، پس توصيه هاي اخلاقي آن چگونه است؟ آيا احترام به پدر و مادر هميشه ممدوح و خوب است يا زماني هست كه بي احترام به پدر و مادر خوب است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا پيامبر(ص) توصيه به نيكي و احترام به والدين مي كند؟

پيامبر(ص) بعد از فتح مكه (دقيقاً) چه كساني را عفو نمود؟

چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

آيا اين حديث از پيامبر است: كسي كه زبير را بكشد، اهل دوزخ است؟ آيا پيامبر طلحه را طلحه الخير ناميده است؟ در صورت درست بودن حديث بالا آيا مي توان طلحه و زبير و عايشه را از گناه جنگ عليه امام علي(ع) مبرّا دانست؟

آيا پيامبر(ص) شهيد شد و يا رحلت نمود؟

آيا در عصر پيامبر(ص) كه فكر مردم آن روز از كوهان شترشان تجاوز نمي كرد، ممكن است به جهت فقر فرهنگي، از احاديث طوري ديگر تفسير كرده باشند و يك سري بافته هاي فكري آنان، به ائمه(ع) نسبت داده شده و امروز دست به دست به ما رسيده باشد (البته بعضي از روايات)؟

هل هذه الروايات و مثيلاتها لها سندٌ معتبر من وجهه نظر سماحتكم أم انها من وضع الغلاه؟ اول ما خلق الله نور النبي(ص) و خلق منه كل خيروانهم كانوا انواراً حول العرش محدقين و من قبيل انه لولا الحجه لساضت الارض باهلها و امثال ذلك.

هل هذه الروايات و مثيلاتها لها سندٌ معتبر من وجهه نظر سماحتكم أم انها من وضع الغلاه؟ اول ما خلق الله نور النبي(ص) و خلق منه كل خيروانهم كانوا ا[نواراً حول العرش محدقين و من قبيل انه لولا الحجه لساضت الارض باهلها و امثال ذلك].

مگر در روايات نيست كه عذاب دسته جمعي از قوم حضرت محمد(ص) برداشته شده، پس اين گونه زلزله ها و سيل ها چيست؟

روايتي در كنزالعمال وجود دارد كه پيامبر اسلام (ص) فرمود: اهل فارس خويشاوندان ما هستند و اسماعيل، عموي فرزندان اسحاق هستند. آيا درست است؟

آيه عبس و تولي در مورد كيست؟ اگر در مورد پيامبر است، آيا مقام عصمت ايشان ناسازگاري ندارد؟

چرا پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمود: انما الاعمال بالنيات و چرا بعضي از افراد ميگويند ما اعمال و عباداتي را انجام ميدهيم، ولي تأثير آن را در خود احساس نميكنيم! فكر ميكنيد اشكال كار اين افراد در كجا است؟

  1. 2082 از 4632