مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در حديثي پيامبر6 فرمود: اگر ميخواهي سنگينترين فرد باشي، از كسي چيزي مخواه، آيا ميتوان به اين حديث عمل كرد و از زندگي عقب نماند؟ من اگر مطلبي را بلد نباشم يا در انجام كار خير، به كمك محتاج باشم، آيا كمك خواستن مذموم است؟

خدايا! مرا همانند پيغمبرت كن! از چه نظر؟ آيا منظور از لحاظ عظمتي است كه ايشان كسب كردند يا از اين بعد است كه آن حضرت تا سرحد توان رضايت خدا را به دست آوردند؟

در سورة احزاب از چه قبايلي ياد شده است؟ و بر كدام يك از آنها نفرين شده است؟

چرا حضرت محمد9 براي مردم فرستاده شده است؟

كدام سوره به حضرت محمد9 نازل شد؟

با توجه به آية 56 سورة احزاب كه ميفرمايد: همانا خداوند و ملائكه او بر پيامبر6 درود ميفرستند.، لطفاً روايات معتبري كه دربارة صلوات فرستادن وارد شده را بيان كنيد؟ تفسير آيه فوق، از نظر اهل سنت چگونه است؟ آنها كيفيت صلوات فرستادن را چگونه بيان ميكنند؟ همچنين دربارة عبارت وَ عَجِّل فَرَجَهُم كه در پايان صلوات گفته ميشود، توضيح بفرماييد.

روز مباهله چه روزي است؟

حروف مقطعه نوعي رمز بين خدا و رسول است; اگر خداوند ميخواست كه ديگران از آنها اطلاع پيدا نكنند ميتوانست كه آنها را با پيامبر اكرمبه طور پنهاني در ميان بگذارد و در قرآن بيان نكند...؟

چرا سورة هود، نبأ، واقعه و مرسلات پيامبر اكرمرا پير كرد؟ علت را بيان كنيد؟

از نظر خدا و قرآن و پيامبر6 حكم فردي كه در منزل، اهل رعايت نجسي و پاكي نيست و زياد اهميت نميدهد، چيست؟ (در صورتي كه سن ايشان بالا و توان يادگيري نداشته باشد و به دليل احترام، با او برخوردي نشود و اگر تحت فشار قرار گيرد، ناراحت شود).

مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

آخرين سورهاي را كه پيامبر خواندند و بعد به شهادت رسيدند چه بود؟

  1. 2090 از 4632