مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هنگامي كه قرآن بر پيامبر اكرمنازل شد آيا ايشان از سورهها و آيهها و معناهاي آن با خبر بود؟

آيا حضرت محمد كه همسرش از قبيله قريش بود با افراد قريش خوب بودند؟

درباره نبوت هر چه در قرآن آمده، بنويسيد؟

آيا اگر حضرت پيامبر6 عمر بيشتري داشتند به قرآن اضافه نميشد؟

سورههاي مكي و مدني يعني چه؟

سوره فجر چه زماني بر پيامبر اكرمنازل شد؟ موضوع اين سورة مباركه چيست؟

لطفاً سورههاي مكي و مدني را در دو قسمت جداگانه مرقوم فرماييد.

دليل مكّي و مدني بودن آيات قرآن چيست; چند سوره از قرآن مكّي و چند سوره مدني است؟

كدام سوره است كه هم نام قبيله پيامبر6 است؟

حضرت محمد9 در غزوههاي بدر، احد و خندق چند جنگجو داشتند؟

با توجه به آية شريفة وجَحَدوا بِها واستَيقَنَتها اَنفُسُهُم ظُـلمـًا وعُلُوًّا...;(نمل،14)، چرا برخي از مردم با اين كه بر خاتم النبيين بودن پيامبر6 يقين داشتند، او را انكار نمودند؟

نظر قرآن، در مورد غار حرا چيست؟

  1. 2091 از 4632