مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در اذان، عبارت اشهد ان لا اله الاّ الله را به صورت اشهد اللا اله الاّ الله تلفظ ميكنيم؟ چرا در عبارت اشهد انّ محمداً رسول الله كلمه انّ به كار رفته است؟

پنج نمونه از مظاهر رحمت پيامبر را ذكر كنيد؟

محدود بودن علم پيامبراكرمبه چه معنايي است؟

از نزول قرآن كريم بر پيامبر گرامي، تقريباً چند سال ميگذرد؟

مساجد و مكانهايي كه حضرت محمد6 كه براي تبليغ اسلام در محيط زندگي خود ساخت را نام ببريد و علت ساخت اين بناها را بگوييد؟

الف ـ هنگامي كه پيامبر اكرمبه معراج رفتند از چند آسمان گذشتند؟ ب ـ در اين آسمانها با چه كساني ملاقات داشتند ج ـ در اين سفر آيا خداوند با پيامبر صحبت كردهاند؟ با چه زباني و لهجهاي؟

سوره لقمان در ارتباط با چه موضوعي نازل شد و چندمين سورهاي است كه بر پيامبر9 نازل شده است؟

الف ـ آيا نزول قرآن بر پيامبر6 دفعي بوده است يا تدريجي؟

ب ـ در صورت دفعي بودن نزول، اشكالات زير، چگونه توجيهپذير است؟

1. چرا در آغاز نزول وحي، وقتي به پيامبر6 خطاب ميشود: اِقْرءْ; بخوان حضرت فرمودند; نميتوانم بخوانم و از اين جهت، حالت اضطراب و نگراني داشتند؟

2. با توجه به بيان قرآن كريم در سورة قدر كه ميفرمايد: ما قرآن را در شب قدر ناز كرديم، شب قدر دانستن 27 رجب، صحيح نخواهد بود.

آيا صلواتي كه بر پيامبر و اهلبيت او اكنون فرستاده ميشود، در زمان حضرت محمد6 نيز همين بوده است؟

در زمان نزول آيات قرآن كريم، پيامبر اكرم، چه حال و سخني در همان لحظه داشتند؟

چرا خداوند متعال در قرآن اسم پيامبر اكرمرا يك جا محمد و جاي ديگر احمد ذكر كرده است؟

چرا پيامبر اكرم، با توجه به علم غيب خود، كه ميدانست مسلمانان به دو فرقه بزرگ شيعه و سني تقسيم خواهند شد، مسلمانان را متوجه آن نكرد و جلوي اين تفرقه را نگرفت؟

  1. 2094 از 4632