مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در مورد حجة الوداع، آياتي در قرآن وجود دارد؟

چرا حضرت محمّد6 براي راز و نياز با خدا به غار حرا ميرفت؟

آية الكرسي بر چه كسي نازل شده است؟

آيا سورههايي كه به نام پيامبران است، بر آنها نازل شده است؟

چرا در آية 32 سوره احزاب، تنها زنان پيامبر6 را اين گونه مورد خطاب قرار داده است كه چون مقامتان بالاتر از ساير زنان است، نازك و نرم، با مردان صحبت نكنيد و اگر مقام حضرت زهرا3 بالاتر از زنان پيامبر6 و ديگر زنان است. چرا در اين گونه آيات، به آن اشارهاي نشده است؟

با توجّه به اين كه در آية 130 سورة انعام آمده است: ما براي جنّ و انس، پيامبري از جنس خودشان مبعوث ميگردانيم. چرادر سورة جنّ، پيامبر اسلامرا پيامبر جن و انس معرفي ميكند؟

آية: قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُـلُمَـَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر...(انعام،63) در كجا به پيامبر اكرمنازل شد و به چه معنا است؟

آية الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَـَوَ َتِ وَالاْ ?َرْض...;(انعام،1) در كدام جزء قرار دارد و در كجا به پيامبر اكرمنازل شده است؟

اين آيه چه معنايي دارد و در كجا بر پيامبر6 نازل شده است: قُلْ إِنَّنِي هَدَغنِي رَبِّيَّ إِلَيَ صِرَ َطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَ َهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين؟

بزرگترين آرزوي حضرت محمد6 چه بود؟

چه سورههايي به صورت مستقيم و بي واسطه بر پيامبر اكرمنازل شده است؟

چرا حضرت موسي كليم اللّه است، ولي حضرت محمد6 كليم اللّه نيست؟

  1. 2098 از 4632