مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

الف - با توجه به اين كه قرآن كريم به دو صورت تدريجي و دفعي نازل شده است، آيا پيامبر اكرم6 پيش از نزول، از آيات خبر داشتهاند يا خير؟ ب- آيا پيامبر اكرم قرآن را حفظ بودند؟ جـ آيا در زمان پيامبر اكرم نيز، قرآن كريم به همين نام بودند؟

در اين آيه (جمعه،6 و 7) آمده است كه اگر دوستدار واقعي خداوند هستيد، آرزوي مرگ كنيد و پيامبر اكرم6 فرمودند: آرزوي مرگ نكنيد. در اينباره توضيح دهيد.

طبق آية 152 سوره نسأ، بين رسولان خدا فرقي نيست; پس چرا ما حضرت محمد6 را برتر از ديگر رسولان ميدانيم؟

آيا نام گذاري قرآن از سوي خداست يا پيامبر9؟ به چه دليل؟ و آيا پيش از اين نام كه در آيات قرآن نيز آمده (انه لقرآن كريم) آيا نام ديگري داشته است؟

چرا همة سورهها يا در مكه و يا در مدينه نازل شدند؟

پيامبر اكرم6 چگونه مردم را به دين اسلام دعوت ميفرمود؟

مقصود از عبارت محي الدين عربي( در فصوص الحكم كه ترجمة فارسي آن در شرح ممدالهمم فص محمدية صلي الله عليه وآله و سلم ، ص 609 ، خط دوم چيست؟

(. . . وشهادت يعني شهود نمي باشد مگر در ماده پس شهود حق در نساء عندالمواقعه اعظم شهود و اكمل آن است. )

آيا تحولات اجتماعي بعد از ظهور پيامبر اسلام اقتضايش بعثت جديدي را نخواهد داشت؟چرا؟

هدف بعثت پيامبر گرامي اسلام ( چيست آيا انجام يكسري آداب و اعمال مذهبي جهت كسب ثواب و ورود به بهشت هدف اصلي اين بعثت است؟

مگر خداوند انسانها را در اين دنيا براي آزمايش كردن نفرستاده است پس چرا مدتها قبل حضور حضرت محمد ( ، خبر آمدن چنين پيامبري را داده است يعني قبلا مشخص و معين شده است؟ پس براي پيامبر آزمايشي نبوده است؟

با اين حساب كه مي دانيم حضرت موسي و ابراهيم و... سفرهاي چهارگانه يا اسفار اربعه را تا سير به كمال[تا سفر چهارم] طي نكرده اند آيا امكان دارد كه در زمان حال شخصي بتواند از موسي (ع) يا ابراهيم و يا پيامبران ديگر غير از رسول الله (ص) در سير به كمال بالاتر رود؟

مقصود از عبارت محي الدين عربي( در فصوص الحكم كه ترجمة فارسي آن در شرح ممدالهمم فص محمدية صلي الله عليه وآله و سلم ، ص 609 ، خط دوم چيست؟

(. . . وشهادت يعني شهود نمي باشد مگر در ماده پس شهود حق در نساء عندالمواقعه اعظم شهود و اكمل آن است. . . )

  1. 2104 از 4632