مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا براي اثبات خاتميت پيامبر اين كافي است كه اثبات كنيم فقه كامل است پس مسائل فلسفي و جهان بيني و اخلاقي چه ميشود؟ آيا آنها هم كاملند ؟

در قران كريم گناهاني به پيامبر اكرم (ص) نسبت داده شده كه خدا انها را افريده است در انجا كه مي فرمايد : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ماتاخّر ؟

در قرآن كريم گناهاني به پيامبر اكرم ( نسبت داده شده كه خدا آنها را آمرزيده است در آنجا كه مي فرمايد : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ماتاخّر ؟

چرا 124000 پيغمبر همگي در منطقه خاورميانه اروپا و آمريكا ظهور كرده و در ديگر جاها ظهور نكرده اند؟

آيا به حقيقت رحلت رسول اكرم (ص) صحت دارد؟

آيا مسيحي هايي كه بعد از پيامبرص به پيغمبري رسيدند به بهشت مي روند يا خير؟

خطيبي روي منبر گفت اين حديث در رابطه با پيامبرص كه درغار حرا جبرئيل گفت : اقراء ... سپس پيغمبرص فرمود نمي دانم نوعي توهين به پيامبرصاست ويا حديث دروغ است به نظر من هم جاي تأمل دارد، نظر علماء چيست؟

چه كسي درجنگ خندق به مقابله با كفار رفت ومعروفترين پهلوان آن ها را به هلاكت رساند؟

دليل قتل عام مردم وبدرفتاري آمريكائي ها با عراقي ها درچيست؟

- چرا به امام خميني مي گويند امام؟ حتي بعضي ها مي گويند اما سيزدهم است ؟

- چرا وقتي نام امام خميني مي آيد صلوات مي فرستند؟وآنهم سه صلوات ولي نام حضرت محمد(ص) مي آيد يك صلوات ميفرستند؟

به چه علّت براي رهبر سه صلوات مي فرستند ولي براي حضرت محمد( يك صلوات مي فرستند؟

مسجد ضرار به معناي چيست؟

  1. 2105 از 4632