مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيـه 163 سـوره نـساء مي گويد : زبور از كتب آسماني است كه خداوند به داود داده واين سخن با آنچه معروف و مسلم است كه پيامبران اولواالعزم كه داراي كتاب آسماني و آيين جديد بوده اند پنج نفر بيشتر نيستند منافات دارد ؟
مقصود از پيامبران اولوالعزم چيست ؟
آيا دليل عقلي بر پيامبر بودن نخستين انسان , مي توان اقامه كرد ؟ چگونه ؟
ساير فوايد وجود انبياء را بيان كنيد ؟
قـرآن در مـورد مـوسـي مـي گـويد : نسيا حوتهما ماهي شان را فراموش كردند مگرپيامبري همچون موسي ممكن است گرفتار فراموشي شود آيا نسيان براي انبياء امكان دارد ؟
در حديثي از پيامبر (ص ) آمده : يك روز موسي در ميان بني اسرائيل مشغول خطابه بودكسي از او پرسيد در روي زمين چه كسي از همه اعلم است ؟ موسي گفت : كسي عالمتراز خود سراغ ندارم در ايـن هـنگام به موسي وحي شد ما بنده اي داريم كه از تودانشمندتر است و موسي از خدا تقاضا كـرد كـه بـه ديدار اين مرد عالم نايل گردد اين سوال پيش مي آيد كه آيا نبايد پيامبر اولوا العزم و صاحب رسالت دانشمندترين فردزمان خودش باشد ؟
تصرفات شيطان در مورد انبياء (ع ) , چگونه با عصمت ايشان مي سازد ؟
آيا آياتي نظير قل اندعوا من دون اللّه مالا ينفعنا و لا يضرنا و نزد علي اعقابنا ( انعام / 71 ) و 000 يـا شـعيب و الذين آمنوا معك من قريشا اولتعدون في ملتنا 000 ( اعراف / 89 ) دلالت ندارند كه انبياء عليهم السلام پيش از بعثت رسالتشان كافر بوده اند ؟
هـنـگـامـي كـه خـداونـد زكريا را به تولد يحيي بشارت داد زكريا عرض كرد : چگونه ممكن است فـرزنـدي بـراي مـن باشد در حالي كه پيري به من رسيده و همسرم نازاست اين تعجب و شگفتي زكريا با توجه به قدرت بي پايان پروردگار براي چه بود ؟
از آيات قرآن استفاده مي شود كه پيامبران شاهدان و گواهان بر امت خويشند در حالي كه آيه 109 سـوره مـائده مي گويد : هنگامي كه از پيامبران درباره رسالت وماموريتشان سئوال مي شود كه مـردم در بـرابـر دعوت شما چه پاسخي گفتند ؟ آنها ازخود نفي علم كرده و همه چيز را به خدا وا مي گذارند ؟
قـرآن در پـاسـخ كـسـانـي كـه مي گفتند چرا پيامبر اسلام غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود مـي گويد : همه پيامبران از جنس بشر بودند ولي اين پاسخ نه تنها مشكل را حل نمي كند بلكه به اصطلاح از قبيل تكثير اشكال است چرا كه ممكن است آنها ايراد خود را به همه پيامبران تعميم دهند
چـگـونـه مـمـكـن است پيامبران آلوده به گناه نباشند ؟ در حاليكه انسان , غالبا ازگناه پاكيزه نمي ماند .
  1. 2109 از 4632