مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه اوصاف ديگري از انبياء الهي مي شناسيد ؟
واكنش مردم در برابر دعوت انبياء چگونه بود ؟
علل و انگيزه هاي مخالفت با انبياء را شرح دهيد ؟
مخالفين انبياء چه شيوه هايي را در برابر دعوت انبياء بكار مي گرفتند ؟
قرآن مي گويد : خداوند از پيامبران پيمان موكد گرفت هرگاه پيامبري به سوي شماآمد حتما به او ايمان بياوريد مگر ممكن است پيامبر اولواالعزمي در زمان پيامبراولواالعزم ديگر مبعوث گردد تا موظف به پيروي از او باشد ؟
چـگونه حكم داود و سليمان درباره باغي كه گله گوسفندان آن را ضايع كرده بودباهم اختلاف داشت مگر آنها بر اساس اجتهاد حكم مي كردند ؟
در قـرآن آمـده كـه داود و سـلـيـمـان گفتند : حمد و ستايش خداوندي كه ما را بربسياري از بـنـدگـان مـومنش برتري بخشيده چرا در مقام شكرگزاري گفتند ما را بربسياري از مومنان فـضـيـلـت بخشيده , نه بر همه مومنان ; با اينكه آنها پيامبراني بودند كه افضل مردم عصر خويش بودند ؟
چرا همه پيامبران(ع) الهي از قوم سام بوده اند؟
ظهور پيامبران(ع) الهي در كدام سرزمين بيشتر بوده و آيا در ايران هم پيامبري ظهور كرده است ؟
چرا اكثر پيامبران(ع) در منطقه آسيا و خاور ميانه يا بيت المقد س مبعوث به پيامبري شده اند و در ساير مناطق پيامبري نيامده است ؟
كداميك از پيامبران الهي پرتويي از نور خدا را رويت كرد؟
با توجه به بي نيازي خدا چرا جهت افاضه فيض خود به انسان پيامبران(ع) را واسطه مي كند؟
  1. 2113 از 4632