مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اعياد اصلي مسلمانان كدام است ؟
كيسانيه چه گروهي هستند ؟
مختصري درباره ام البنين مادر حضرت ابوالفضل بيان فرمائيد ؟
مختصري درباره تاريخ اندلس بيان فرمائيد ؟
مختصري از زندگي حضرت زينب ( س ) بيان فرمائيد . ؟
جريان حوئب چيست ؟
چـرا پـيـامبر دو روز قبل از وفاتش لشكري را آماده كرد و در آن سرشناسان ازمهاجرين و انصار را بسيج فرمود و دستور داد به طرف موته در فلسطين رهسپارگردند ؟
چرا پيامبر بر آنان كه مخالفت كردند و به سپاه اسامه ملحق نشدند , بسيار برآشفت و لعنشان كرد ؟
در جنگ صفين حق با چه كسي بود ؟
نظر شيعه درباره حجاج عادل و خدمتگزار اسلام چيست ؟
چرا پس از جريان ( قضيه معروف قرطاس ) پيامبر(ص ) از نوشتن منصرف شد ؟
كـلـمـه هـجـر بـه چـه مـعـنا است , آيا به معناي هذيان گفتن است يا معناي ديگر كه اهل سنت مي گويند ؟
  1. 2128 از 4632