مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اسلام قادر به حلّ مشكلات و نابسامانيهاي عصر حاضر هست؟
چگونه افراد مي توانند با نگاه به اشخاص شخصيت آنها را ببينند؟
آيا اعدام مرتد فطري در صورتي كه توبه كند با رحمت خداوند ناسازگار نيست؟
شرايط اعضاي خبرگان چيست؟
ما رأي سماحتكم بالتصفيق في الحسينية في ليالي مواليد الأئمة أثناء الترنم بقراءة قصائد مدح أهل البيت تعبيراً عن الفرحة لفرحهم (عليهم السلام) دون الاخلال بحرمة المكان وقداسته؟
چه احاديثي از پيامبر(ص) و ائمه معصومين ( ع ) در نكوهش افراد بيكار وارد شده است؟
آيا اين كه برخي افراد «جن زده» مي گويند، درست است؟
ويژگيها وخصوصيات افراد سالم را بيان كنيد؟
روش كار و گسترش افكار اسلامي در دانشگاه چگونه مي باشد؟ اكنون ديده مي شود كه اعتقادات به وسيله برخي از اساتيد مورد حمله قرار مي گيرد و جوّ نامناسبي حاكم است.
در نظام بانكداري اسلامي دريافت و پرداخت سود بر چه مبنائي انجام مي گيرد؟
مي گويند هركس پول و پارتي دارد همه چيز دارد و اين درست است چون مصاديقش در جامعه زياد است اين ضعف از كجا ناشي مي شود؟
چرا براي جلوگيري از فساد و مشكلاتي كه در جامعه از حيث اخلاقي وجود داردقيام همگاني نمي شود؟
  1. 213 از 4632