مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ديدگاه قرآن و حديث نسبت به بني اميه چيست؟
خاندان ابي‎سفيان چه كساني هستند؟
همسر ابوسفيان كه بود و چگونه زني بود؟
ديدگاه علماي نسب‎شناسي پيرامون معاويه چيست؟
علامت نفاق معاويه چيست؟
ننگ بزرگ تاريخي معاويه كدام است؟
شيوة زمامداري معاويه چگونه بود؟
هدف معاويه از فتنه‎هايي كه برپا كرد چه بود؟
آيا معاويه از كاتبان وحي بود؟
تريبت خانوادگي يزيد چگونه بود؟
ويژگيهاي اخلاقي يزيد چه بود؟
بزرگترين جنايات يزيد چه بود؟
  1. 2130 از 4632