مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل كافر بودن يزيد چيست؟
علل قيام امام حسين(ع) چه بود؟
دليل اين كه مردم امام حسين را تنها گذاشتند چه بود؟
چرا امام حسين(ع) در شهر مكه قيام نكرد؟
چرا امام حسين(ع) در مكه كه محل امن بود، باقي نماند؟
امام حسين علت قيام خود را چه مي‎دانست؟
چرا امام حسين(ع) با اين كه مي‎دانست حفظ جان واجب است و نيز مي‎دانست كشته مي‎شود, دست به قيام زد؟
اگر هدف امام حسين (ع) بركناري يزيد و تشكيل حكومت اسلامي نبود، چرا دعوت اهل كوفه را پذيرفت و مسلم(ع) را به كوفه فرستاد؟
چرا امام حسن(ع) قيام نكرد؟
قيام امام حسين(ع) چه نتايجي داشت؟
معجزات امام حسين
واكنش يزيد نسبت به شهادت امام حسين(ع) چه بود؟ آيا به اهداف خود دست يافت؟
  1. 2131 از 4632