مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معاويه در روايات اسلامي چگونه معرفي شده است؟
چرا برخي از مستشرقين متعصب مسيحي از معاويه و يزيد طرفداري ميكنند؟
هدف قيام امام حسين چه بود؟
با توجه به اينكه در امر به معروف و نهي از منكر بايد احتمال تأثير وجود داشته باشد آيا امام حسين در اقدام خود احتمال تأثير ميداد؟
از ديدگاه محمد غزالي مصري، مفاسد نظام حكومتي بني اميّه چيست؟
آيا امتناع امام حسين(ع) از بيعت، مشروع بود؟
چرا امام حسين(ع) دعوت مردم كوفه را پذيرفت و مسلم را به كوفه فرستاد؟
آيا اين ادعاي محمد خضري بيگ كه گفته است: «قيام حسين(ع) يك تند روي و انتحار سياسي بود و حسين در موقعي با يزيد مخالفت كرد كه هنوز از او جور و ستمي ظاهر نشده بود،» صحيح است؟
با توجه به اينكه پيامبر گرامي اسلام، داراي فرزند ذكور نبوده است، پس سيادت از كجا به وجود آمده است؟
آيا روايتي كه در آن گفته شده حضرت علي را با رسن پيچيدهاند و براي بيعت با ابوبكر به مسجد بردهاند صحيح است؟
چرا حضرت علي با ابوبكر بيعت كرده با توجة به اينكه بيعت با وي تأييد خلافت در ضمن تاييد بودن اوست؟
آيا امام زمان(عج) در سن 75 سالگي به شكل و هيأت يك فرد 75 ساله، غيبت كبراي خويش را آغاز نموده اند؟
  1. 2132 از 4632