مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رفتار حضرت علي (ع) با خوارج چگونه بود؟
جنبه​هاي مثبت روحيه خوارج چه بود؟
حضرت علي (ع) در نهج البلاغه فلسفه زهد خويش را چگونه بيان مي​كند؟
تفاوتهاي ميان وضع علي (ع) و وضع پيامبر (ص) چه بود؟
چرا در عصر امام صادق مخالفت با بني اميه به اوج خود رسيد؟
متكلمين از چه زماني پيدا شدند و حوزه بحثشان در چه مسايلي بود؟
چه تفاوتهايي ميان زمان امام حسن (ع) و امام حسين وجود داشت كه يكي صلح را انتخاب كرد و ديگري جنگ را؟
مواد قرارداد صلحنامه امام حسن چيست؟
سيره يعني چه؟
آيا پيامبر اكرم در شيوة خودش اعمال زور ميكرده است؟
آيا حضرت علي از خلفا انتقاد مي كرد؟ طرز انتقاداو چگونه بود؟
چرا نام عثمان در نهج البلاغه از دو خليفة پيشين بيشتر آمده است؟
  1. 2134 از 4632