مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امام حسين(ع) تقاضاي بيعت با يزيدبن معاويه را نپذيرفت؟
چه عناصري در شكل‎گيري نهضت مقدس حسيني نقش اساسي داشتند؟
چگونه شد كه امويها در دوران حكومت عثماني به صورت حزبي فعال و مدبر درآمدند و بر حكومت اسلامي مسلط شدند؟
چه سنتهاي سوئي را معاويه پايه‎گذاري نمود كه بعد از فوتش نيز ادامه يافت؟
يكي از مهمترين علل شهادت امام حسين و گرويدن مردم به امويان جهل مردم بود، اين جهل به چه معناست؟
چرا كوفيان به جنگ امام حسين(ع) رفتند؟
آيا بزرگي حادثه كربلا از منظر فجيع بودن آن است؟
آيا امام حسين(ع) براي قيام دستور خصوصي داشت، و در چنين صورتي آيا ديگران مي‎توانند او را مقتدا و امام خود در نظير اين عمل قرار دهند؟
چرا ائمه دين دستور داده‎اند كه عزاي امام حسين هميشه اقامه شود؟
اثر قيام امام حسين در تجزيه بين قيام عليه خلفا و قيام عليه اسلام چگونه است؟
آيا آل علي(ع) براي رسيدن به پيروزي هر وسيله‎اي را به كار مي‎گرفتند؟
آيا اعوان و انصار ابن زياد به اصول اسلام مؤمن نبودند و يا به اسلام مؤمن بودند ولي گمان مي‎كردند كه امام حسين طاغي و ياغي است و خارج بر امام وقت و به حكم اسلام بايد با او جهاد كرد؟
  1. 2136 از 4632