مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

امام حسين در بين راه كربلا چه اشعاري را در جواب كسانيكه از او مي خواستند در اين راه خطرناك نرود، خواند؟
اوضاع اجتماعي زمان امام صادق(ع) چگونه بود و چه اقتضائاتي داشت؟
آيا «ليلا» مادر حضرت علي اكبر در حادثه عاشورا حضور داشته است؟
آيا اين قضيه صحيح است كه اسراء اهل بيت امام حسين هنگام بازگشتن از شام در روز اربعين وارد كربلا شدند؟
از نظر تاريخي چه عواملي سبب حفظ حادثه كربلا شده است؟
امام كاظم(ع) در چه تاريخي متولد و در چه تاريخي به شهادت رسيدند؟
دليل دستور اكيد ائمه به زنده نگاه داشتن نام حسين و حادثه عاشورا چيست؟
ريشه تاريخي «روضه» و «روضه خواني» از چه زماني و از كجا نشأت گرفته است؟
اين تفكر كه «امام حسين شهيد شد براي اينكه كفاره گناهان امت باشد» از كجا وارد جامعه ما شد و آيا چنين تفكري صحيح است؟
در علل قيام امام حسين تأثيرات دعوت مردم كوفه بيشتر دخيل است يا مسئله امر به معروف و نهي از منكر؟
امام كاظم چگونه و در چه سالي زنداني شد؟
امام كاظم چه مدتي در زندان بود و چگونه به شهادت رسيد؟
  1. 2139 از 4632