مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه تاريخ، انسان را مي سازد؟
چرا با وجود اين كه خداوند، از عاقبت اشخاص با خبر است، افرادي مثل يزيد را خلق نمود كه به شديدترين عذابها برسند؟ خداوند كه از عاقبت آنها آگاه است.

در خصوص انسان هاي ماقبل تاريخ توضيح دهيد.

داستان ذبح گاوي كه در آيه 67 سورة بقره آمده چيست؟

منظور از انسان هاي اوليه چيست، آن ها در كجا و در چه زماني زندگي مي كردند؟

درباره زندگاني حضرت امام رضاعليه السلام به طور مختصر مطالبي بيان كنيد.

درباره زندگاني حضرت امام جوادعليهالسلام مختصري توضيح دهيد.

بعضي گويند: خدا كه مي دانست يزيد و معاويه جهنمي هستند. چرا آن ها را آفريد؟

داستان هند جگر خوار را بنويسيد.

نام همسر امام حسين(ع) چيست؟ آيا در صحنة كربلا بود و اهل چه شهري است؟ آيا نقشي در زندگي امام حسين(ع) ايجاد كرده است؟

اگر سرنوشت ما قبلاً تعيين شده، پس بايد يزيد، يزيد باشد؟

آيا انسان ميتواند قضا و قدر را تغيير دهد؟

عبدالله انصاري چه كسي بود؟ تفسيري از كارهاي او ارائه دهيد. آيا همهء انسان ها مي توانندبه مقام و منزلت خواجه عبدالله انصاري برسند؟

  1. 2146 از 4632