مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مي گويند قبر معاويه محلّ تجمع آب هاي كثيف شهر مدينه است , در حالي كه قبر معاويهء صغيربسيار عالي و با تجمل و آراسته و قشنگ است . اولاً دليل چيست ؟ ثانياً مگر چند معاويه در تاريخ است ؟

حافظ مي گويد:

ألا يا ايها الساقي اَدِر كاساً و ناولْها كه عشق آسان نمود اول , ولي افتاد مشكل ها

]آيا اين شعر از يزيد بن معاويه است ؟ معنا و منظور اين شعر چيست ؟

داستاني در مورد حضرت حمزه است كه وقتي هند آمد جگر حضرت حمزه را به دندان بگيرد و بجود، سنگ شد. اين گونه استدلال ميكنند كه اگر جگر را ميخورد، بدن او را آتش نميسوزاند؟ آيا صحيح است؟

آيا با توجه به معيّن بودن سرنوشت افرادي چون يزيد و شمر، آنان اختيار در كارهاي خود داشتند و مجازات مي شوند؟

تاريخ شروع نماز چه زماني بوده است ؟
آيا عكسهائي كه به نام امامان معصوم چاپ شده واقعيت دارد ؟
اولين نماز استسقاء در زمان كدام پيامبر خوانده شد؟
قضيه فدك چه بود و چرا و ائمه به آن اهميت مي دادند ؟
آيا قبيله حمدانيان كه در قتل امام حسين شركت دارتشند اهل همدان ايران بوده اند؟
چرا هل تسنن در هنگام نماز دست به سينه مي ايستد؟
به چه علتي حضرت علي (ْع) را به شهادت رساندند؟
در مورد زندگي و شخصيت امام حسين توضيح دهيد و چه كتابهايي در اين مورد وجود دارد؟
  1. 2149 از 4632