مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين امامزاده ها و حرم هايي كه در ايران به چشم مي خورد و مردم آن رازيارت مي كنند قابل اعتماد و مستند است؟
با توجه به غيرت و مردانگي آقا امام حسين(ع) چگونه مي شود زن و فرزندخود و اصحاب خود را با آن حال ببينند و براي آنها آب طلب نكنند؟
معناي اتمام حجت در صحنه كربلا و امثال آن يعني چه؟
به صورت مختصر بفرماييد سرنوشت عايشه چه شد؟
آيا از ميان زنان پيامبر كسي هم ازدواج كرد؟
ريشه اين عزاداري هاي سنتي مثل زنجيرزني و سينه زني چيست و از چه زماني شروع شده؟
چگونه مطمئن شويم كه تاريخ ما (تشيع) تحريف نشده؟
برخي ميگوينداسلام با زورگسترش يافت آنهاواقعيت هاي تاريخي مثل حمله به ايران و جنگ با يهودو گرفتن جزيه راشاهدمي آورند پاسخ چيست؟
لطفا كتابهائي معرفي كنيد كه تاريخ تحليلي زندگاني ائمه(ع) را با تشريح دقيق جزئيات مطرح كرده باشد؟
چرا بعضي از اهل تسنن روز عاشورا جشن مي گيرند و شادي مي كنند؟
آيا مسأله طفلان مسلم واقعيت دارد؟
آيا از فرزندان ابوالفضل كسي به ايران آمده اند و در ايران قبر و بارگاه دارند؟
  1. 2153 از 4632