مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ما از نسل هابيل هستيم يا قابيل
وقتي حسين بن روح نوبختي التاديب را نوشت به قم فرستاد جهت ديدن علمأدر آن زمان علماي قم چه كساني بودند آيا اين كتاب قابل دسترسي است
آيا اين مطلب صحيح است كه مثلث برمودا همان جايگاه امام زمان(عج)مي باشد؟
چرا امام حسين(ع) شب عاشورا را از دشمن مهلت خواست؟
پيامبر(ص) و ائمه(ع) چه برخوردي با شبهه داشتند
آيا طوفان نوح يك حادثه طبيعي بوده و از نظر علمي چگونه قابل توجه است
گرايش پيامبر(ص) و صحابه به دين چگونه بوده است؟
سر بريده امام حسين(ع) در مجلس يزيد كدام آيات قرآن را تلاوت نمودند؟
آيا امام زمان(عج) نيز مانند ساير مردم بيمار مي شوند؟
چرا تا نام امام حسين (ع) آورده مي شود گريه و عزاداري در ذهن تداعي مي شود؟ آيا همه زندگي امام حسين (ع) عزا و مظلوميت بود ؟
چرا حضرت علي (ع ) در برابر حكم عمرو عاص و اشعري از خود دفاع نكرد
سرنوشت اصحاب كهف پس از زنده شدن چه شد
  1. 2155 از 4632