مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

محمدبن حنفيه كه بود و آيا درست است كه بعد از امام حسين ادعاي امامت كرد؟
آيا در زمان رسول خدا و علي(ع) حكم ارتداد صادر گرديده؟
زماني كه قرآن در عربستان نازل شد فقط 17نفر باسواد دراين شبهه جزيره بودنددرحالي كه اوج فصاحت و بلاغت را هم در ميان عرب شاهديم اينها چگونه قابل جمع اند؟
چگونگي قتل عمر را بيان كنيد.
آيا مدركي از اهل سنت وجود دارد كه عمر لفظ (حي علي خير العمل) را عوض كرده باشد؟
تساهل و تسامح چه تاثيري در اسلام آوردن ايرانيان و بلاد كفر داشته است؟
قاتلان شهداي كربلا را نام ببريد؟
براي تحقيق در مورد حضرت زينب(س) چند منبع به بنده معرفي كنيد.
آيا طوفان نوح عالم گير بوده يا خاص يك منطقه بوده توضيح دهيد؟
در مورد سيد محمد عموي حضرت ولي عصر(عج) كه در عراق مدفون است توضيح دهيد.
درباره گريه حضرت زهرا(س) و علت و چگونگي آن را توضيح دهيد؟
با توجه به رواياتي در مورد گريه حضرت زهرا(س) و اعتراض همسايگان اين عمل را با شخصيت والاي آن حضرت چگونه توجيه مي كنيد؟
  1. 2168 از 4632