مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خليفه اي كسي را به جانشيني خود برگزيند، آيا شكل جامعه اسلامي در امر رهبري حلّ نمي شود؟ مانند كاري كه خليفه اوّل نسبت به خليفه دوّم انجام داد.
معناي جبر تاريخ چيست؟
آيا از آياتي مانند و نريد ان عن عل يالذين استضعفوا في الاحق... و آيه «و لقد كتباً في الزبور من بعد الذكر ان الاحل برثها عبادي الضالحون مي توان جز تاريخ را استفاده كرد؟
به چه واقعه اي بدر دوم گفته ميشود؟ شرح دهيد؟
چرا حضرت علي در قضيه سقيفه بني ساعده براي خلافت خود به حديث غدير رااستشهاد نفرمودند
پيامبر(ص) پس از فتح مكّه درباره عدهاي فرمود: اگر اينان به پرده خانه كعبه هم آويخته شوند، آنها را به قتل برسانيد. آنان چه كساني بودند؟

جريان مباهله و آيه مربوط به آن (آل عمران/61) حاوي چه نكات مهمي است؟
آيا حديثي را كه در ماجراي فدك از پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) نقل مي كنند كه: «ما گروه پيامبران ارثي به جا نمي گذاريم» صحيح است؟
ديدگاههاي مسلمين درباره محل جنگ احد چه بود؟
وضعيت استراتژيكي ـ جغرافيايي اُحد چگونه بوده است؟
چگونه مسلمانان در جنگ اُحد پس از پيروزي اوليه شكست خوردند؟
شايعه كشته شدن پيامبر در جنگ اُحد چگونه ايجاد شد؟
  1. 2171 از 4632