مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تعداد افراد جنگجويان مسلمان و دشمنان آنان در جنگ احزاب چقدر بود؟
با توجه به معجزهاي كه خداوند در اختيار پيامبر(ص)نهاده بود، چه لزومي به مشورت با سلمان فارسي در جنگ خندق بود؟

چرا جنگ صفين متوقّف شد؟
آيا امام علي((عليه السلام)) در جنگ صفين شكست خورد؟
جنگهاي حضرت علي در زمان خلافت كدامند
جنگهاي احد و حنين و سستي مسلمانان در اين جنگها، چگونه نياز به امام معصوم منصوب خدا را اثبات ميكند؟
اولين مراسم حج (عمره) پيامبر به چه صورتي اقامه گرديد؟
فتح مكه توسط مسلمانان چگونه صورت پذيرفت؟
دو حادثه تلخ سال دهم هجرت را بيان كنيد؟
تأثير حادثه عاشورا در همبستگي مردم را بيان كنيد ؟ لطفاًاين تأثير را دسته بندي كنيد.
1-چگونه مي توان از جريان حادثه كربلا درزندگي فردي و اجتماعي الگو برداري كرد ؟
پيامب اسلام در مد عمر مبارك خود چند بار حج عمره و تمتع انجام داد؟

  1. 2173 از 4632