مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين سخن از پيامبر اسلام 6است : ؟ اگر درست است , پس چرا ايرانيان به مردم فلسطين كمك نمي كنند؟

با توجه به ريشه عربي و معناي دقيق كلمه ابتغي آيا اين كلمه براي يك نفر به كار برده ميشود؟

چند حديث دربارة مؤذن بنويسيد.

لطفاً بفرماييد چند حديث مرسل و چند حديث مسند داريم؟

حديث: الفقهاء امناء الرّسل به چه معنا است؟

با توجه به اين كه با ارجاع متشابهات به محكمات معناي متشابه روشن مي شود، آيا هر آيه اي سر راست بر معنا دلالت نمي كند؟

در مورد حديث كسا توضيح دهيد.

لطفاً انواع روايات را از لحاظ تقسيم بندي هاي آن [معتبر، صحيح، مرسل و ...] بيان نموده و شرحي از هر كدام بيان داريد.

از كل احاديث، چند درصد آن جعلي است؟

حديثي در اصول كافي، ج 3، ص 192 از رسول اكرم آمده است كه: خداوند مرا امر فرمود به مدارا با مردم، همان گونه كه به انجام فرائض امر فرموده است. لطفاً دربارة شرح حديث و سند آن توضيح دهيد. منظور از كلمةمدارا با مردم از نظر آيات و روايات را توضيح دهيد.

آيا روايت متواتر و واحد همان حديث مي باشد؟

آيا چشم زدن و چشم زخم حقيقت دارد؟ آيا روايتي وارد شده است؟

  1. 2174 از 4632