مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي حديث كساء چيست ؟

مقصود از حديث چيست ؟

احاديث نورانيه و حذيفه و خطبه هاي : طارق بن شهاب , لطنجيه , افتخاريه , كواهلية, در چه كتابي وجود دارد؟

در حديث قدسي آمده است : من گنج مخفي بودم و دوست داشتم شناخته شوم ; پس خلق كردم تا شناخته شوم . سؤال اين است : خدا چه نيازي داشت شناخته نشود؟

آيا درست است كه ؟! آيا دليل يا روايتي بر صدق اين گفتار وجوددارد؟

بعضي احاديث و روايات , نقيض همديگرند؟ اين مسئله چگونه توجيه و جواب داده مي شود؟

دعاهاي مفاتيح الجنان از چه كسي يا چه كساني روايت شده است؟

مطابق روايت، مراد از مغضوب و الضالين، چه كساني هستند؟

لطفاً حديث كد 8332 را كه در مورد غنيمت شمردن دعا هنگام چهار چيز بوده به طور كامل بنويسيد؟

در مورد حديث ثقلين توضيح دهيد.

لطفاً دربارة اسمهاي اعظم خداوند و حديثهاي قدسي توضيح دهيد.

با توجه به آيه 85 سورة انبيأ داستان ذوالكفل چگونه بوده، بر چه قومي حكم ميراند؟ سرانجامش چه شد؟ آيا روايتي در اين باره وجود دارد؟

  1. 2177 از 4632