مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان به اين احاديث كه ذكر مي شود اعتماد پيدا كرد و مطمئن شد كه اين احاديث درست مي باشد. و جعلي

نمي باشد. آيا اينكه يك حديث در حد تواتر باشد. فقط به صرف تواتر مي توان قبول كرد يا نه؟

ده تا حديث دربارة فراگرفتن علم وكتابخواني (ازآن قشنگ ها) ارائه فرمائيد.

اخباري به چه معناست؟ و اخباريون چه كساني هستند؟ و فرق اخباري و اصولي در چيست؟

از كجا بفهميم كه حديثي جعلي است يا نه؟

اخباري به چه معناست و اخباريون چه كساني هستند و فرق اخباري و اصولي در چيست؟

اينكه در روايت آمده پسر نعمت است و دختر رحمت به چه معناست؟

فقه الحديث چه علمي است و كدام اساتيد به آن اعتقاد داشتند و بنيانگذار آن كيست؟

اخباري به چه گروهي از علماء گفته مي شود؟ آيا پيروي از آنان صحيح است؟

حُربن يزيد رياحي چگونه در سپاه امام حسين((عليه السلام)) جاي گرفت؟
درزمان حضرت آدم آن حضرت دوفرزند داشت به نام هابيل وقابيل كه هابيل را به قتل رساند آيا حضرت آدم دختري داشت يا خير وآيا قابيل با خواهر خود ازدواج كرد تا اينكه نسل حضرت آدم ادامه پيدا كند درصورتي كه خداوند ازدواج خواهر وبرادرراحرام فرموده است ؟
خداوند وقتي حضرت آدم را آفريد ايشان را بهشتي قرار داد وشيطان يكي از ملا ئك بود آيا اين تقدير خداوند بود كه شيطان را سجده نكند و از بهشت راتده شود تا اينكه حضرت آدم را وسوسه كند در صورتيكه كه اگر شيطان آدم را سجده مي كرد حضرت آدم از بهشت را نده نمي شد پس تمام انسانها در بهشت زندگي مي كردند وجهنمي وجود نداشت دزر صورتيكه انسانهي خوب دير از هم شناخته مي شوند .
1ـ لطفا در خصوص حلقه گمشده از حضرت آدم(ع) تا حضرت ابراهيم(ع) توضيحاتي بيان فرمائيد؟
  1. 2178 از 4632