مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

2- بعد از حضرت آدم و حوا.به چه صورت نسل بشر توسعه و گسترش يافته است ؟
2- هابيل و قابيل با چه كساني ازدواج نمودند ؟
حـضـرت آدم با آنكه پيامبر بود چطور مرتكب گناه شد , و از درختي كه خدا خوردن ازآن را نهي كرده بود خورد ؟
از اوصاف جنت اين است كه در آن هيچ لغو و بيهوده و وسوسه اي وجود ندارد . پس چگونه شيطان آدم و حوا را وسوسه كرد و آدم و حوا را فريب داد ؟
اگر نسل انسان به آدم و حوا برگردد لازم مي آيد كه فرزندان ايشان با هم ازدواج كرده باشند . ازدواج مـيـان خـواهـر و برادر در آن زمان , حتي اگر حرمت شرعي نداشته , مخالف فطرت بوده است . از سـوي ديـگـر حـضـرت آدم پيامبر بوده اند و خداوندهم مي فرمايد فطرت اللّه التي فطر الناس جميعا . پس بايد گفت كه نسل انسان به آدم و حوا تنها برنمي گردد .
قرآن بطور آشكار مي گويد خداوند به شيطان اعلام كرد راهي بر بندگان حقيقي من نداري , در صورتي كه شيطان بر حضرت آدم راه يافت و او را فريب داد با اين كه آن حضرت علاوه بر اين كه از بندگان واقعي خدا بود , يكي از برگزيدگان خدا نيز به شمار مي رود .
در آيه 1 سوره نساء مي خوانيم : و بث منهما رجالا كثيرا و نساء خداوند از آدم و همسرش مردان و زنـان فـراوانـي بـه وجـود آورد لازمه اين سخن آن است كه فرزندان آدم ( برادر و خواهر ) با هم ازدواج كرده باشند
ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟
در جريان خلقت آدم , ملائكه چرا گفتند كه انسان در زمين فساد و خونريزي خواهدكرد . آيا اين كلام آنها به عنوان اعتراض نبود ؟
بـر اسـاس عـقـايـد شيعي همه انبياء عليهم السلام داراي عصمت بوده اند , در حاليكه حضرت آدم عليه السلام از امر خداوند سر پيچيد و همين امر سبب شد خداوند او را ازجنت اخراج كند . هـمـچـنـيـن حـضرت آدم عليه السلام و حواء به ظلم خود اعتراف كرده ازخداوند طلب بخشش نمودند .
در حـالـيـكـه آدم و حوا توبه كردند و توبه آنها نيز مورد قبول حضرت حق قرار گرفت پس چرا به جنت برنگشتند ؟
آدم ابوالبشر كه بود ؟ و آيا بدليل عقلي مي توان امكان وجود او را ثابت كرد ؟
ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟
  1. 2179 از 4632