مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حضرت آدم((عليه السلام)) با خوردن از ميوه درخت ممنوعه گناه كرده و اگر چنين است، اين امر چگونه عصمت و مقام نبوّت سازگار است؟
فاصله زماني عصر حضرت آدم تا زمان معاصر چقدر است؟
حضرت آدم((عليه السلام)) به چه زباني سخن مي گفته است؟
حضرت آدم((عليه السلام)) چند سال عمر كرد؟
قبر حضرت آدم و نوح در كجا قرار دارد؟
حضرت آدم((عليه السلام)) با چه كسي ازدواج كرد؟
آيا حضرت آدم از پيدايش پيامبران و امامان بعد از خودش اطّلاع داشت؟
هر پيامبري بايد صاحب كتاب و داراي معجزه باشد. معجزه و كتاب حضرت آدم((عليه السلام))چه بوده است؟
اگر حضرت آدم((عليه السلام)) اوّلين انسان بوده است، پيامبر بودن او چگونه قابل توجيه است؟
ايا حضرت آدم((عليه السلام)) با خداوند، از طريق وحي ارتباط داشت؟
آيا حضرت آدم((عليه السلام)) پيامبر بوده است؟
حضرت آدم و همسرش حوا در بهشت اسكان داده شده و سپس به خاطر لغزش به زمين منتقل شدند؟
  1. 2181 از 4632