مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد ازدواج امّ كلثوم با عمر توضيح دهيد.
اگـر شـيطان نمي تواند معصومان و انبياء را مورد آزار قرار دهد چگونه است كه حضرت ايوب (ع ) مي گويد : اني مسني الشيطان بنصب و عذاب ( ص / 41 )
درباره حزقيل پيامبر توضيح دهيد.
آفرينش حضرت حوا و كيفيّت گسترش نسل حضرت آدم((عليه السلام)) چگونه بوده است؟
آفرينش حوا چگونه بود؟
آيا اين مطلب كه حضرت خديجه((عليها السلام)) بلافاصله پس از شنيدن رسالت پيامبر، به اسلام ايمان نياورد دليلي بر عدم پذيرش حق از سوي او نبوده است؟
حضرت خضر((عليه السلام)) كه بود؟
چرا حضرت خضر((عليه السلام)) كودكي را به خاطر اعمالي كه در آينده از او سر مي زد به قتل رساند؟
آيا خضر((عليه السلام)) پيامبر بوده و آيا همسر و فرزنداني هم داشته است؟
حضرت خضر((عليه السلام)) تا چه زماني زنده است؟
حضرت داوود نبي 7از كدام قوم بود و نام پدر و مادرش چيست ؟

قـرآن مـي گـويـد : مـا كـوهـهـا را مـسـخـر سـاخـتـيـم كه همراه داود تسبيح مي گفتند و همچنين پرندگان را ، همصدا شدن كوهها و پرندگان با داود به چه صورت بوده است ؟
  1. 2186 از 4632