مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مدت عُمْر شريف حضرت عبّاس چقدر است و نام همسر و فرزندان آن بزرگوار چيست؟
خواهران و برادران حضرت عبدالله - پدر گرامي حضرت محمّد پيامبر گرامي اسلام - چه كساني بودند؟
چگونه حضرت عزرائيل جان افراد را مي گيرد، در حالي كه انسان با آنهمه بي رحمي حاضر نيست جان دادن انسان را يا حيواني را ببينيد؟
درباره حضرت عزير پيامبر توضيح دهيد.
آيا زمان شهادت حضرت علي اصغر (ع) حضرت حسين (ع) فرمودند : كه اي مردم اين طفل كه گناه ندارد ، اينكه كاري ندارد پس او را سيرابش كنيد ( يعني درحالتي كه امام درخواست آب داشتند ) توضيح دهيد؟
شباهت حضرت علي اكبر((عليه السلام)) به پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) چگونه بوده است؟
كدام آيه در شأن حضرت علي((عليه السلام)) به خاطر خوابيدن آن حضرت به جاي پيامبر((صلي الله عليه وآله)) نازل شده است؟
آيا عيسي پسر خداست ؟
چرا مسيح خاتم انبياء نيست ؟
آيا حضرت مسيح از ظهور پيامبر اسلام خبر داده است ؟
درباره تولّد حضرت عيسي((عليه السلام)) توضيح دهيد.
سيره و روش زندگي عيسي((عليه السلام)) چگونه بود؟
  1. 2189 از 4632