مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مردم با اظهار اين همه ارادت ودوستي نسبت به خاندان اهل بيت(ع)ازفلسفه قيام امام حسين(ع) اطلاع كافي ندارند؟
تقاضا دارم به دانشجويان،كه درآينده هدايت كننده جامعه هستند بيشترتوجه شود وخوابگاه هاي آنان بهتر شود
چرا در جوامع اسلامي آنچنان كه بايد از معاد صحبت نمي شود وبيشتر از دنيابحث مي شود؟
چرا حوزوي ها آشكارا حمايت از مقام رهبري و رئيس جمهوري را اعلام نمي دارند، و چرا براي رفع شايعه ها كاري صورت نمي گيرد؟
حكم سارق، قطع يد است، آيا در اين كشور كسي پيدا نمي شود كه شرايط قطع يدرا داشته باشد؟
چرا الان انقلاب پويائي اوليه خود را ندارد و يا افرادي مثل شهيد مطهري كمتر داريم؟
طلبه هايي كه به دانشگاه مي آيند، در جواب دادن به مشكلات ديني ضعيف هستند، چرا حوزه براي تربيت اين افراد برنامه اي ندارد؟
چرا علما كمتر در دانشگاه حضور دارند؟
چرا در ميان علما فقط يك نفر امام مي شود؟
چرا در جمهوري اسلامي حكم قطع دست دزد اجرا نمي شود؟
با توجه به اينكه اعتقاد داريم حكومت اسلامي كامل ترين قوانين حكومتي رادارد، چرا گرايش جوانان به فرهنگ بيگانه روز به روز افزايش مي يابد؟
چرا مسئولين نمي توانند الگويي مناسب جايگزين الگوهاي نامناسب كنند؟
  1. 219 از 4632