مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مـي دانـيـم اجـماع امت به طور قطع حجت است , زيرا رسول خدا (ص ) فرمود : لا تجتمع امتي علي الخطا ( امتم بر خطا اجتماع نمي كنند (1) ) . و نيز فرمود : لا تجتمع امتي علي ضلال ( امت من بر گمراهي , اجتماع نخواهندكرد (2) . ) بنابراين با اجماع امت بر بيعت با ابوبكر چه خواهيد كرد ؟
آيا آيه ( لقد رضي اللّه عن المومنين ) درباره خلفا نازل شده است ؟
شوراي شش نفري براي انتخاب خليفه سوم منطبق بر آيه 159 سوره آل عمران است كه مي گويد : و شاورهم في الامر آيا شيعه دليلي صريحتر از اين مي خواهد ؟
چرا ابوبكر قبل از مرگش , خلافت را به عمر واگذار كرد ؟
آيا فضائل خلفاي ثلاثه در كتب شيعه آمده است ؟
چرا شيعيان با خلفاي ثلاثه كه از بهشتيان و جز عشره مبشره هستند, مخالف هستند؟
مـراتـب خلفا به ترتيب خلافت آنهاست , بنابراين اعتقاد به افضليت حضرت علي (ع ) بدعت در دين است , بنابراين شيعه بدعت گذار در دين است . دراين باره چه مي گوييد ؟
آيا حضرت علي (ع ) مشاور خليفه دوم بوده و آيا اين خود دليل موافقت با خليفه دوم نيست ؟
با توجه به اينكه ابوبكر , و عمر و عثمان جزء ده نفري هستند كه در قرآن به آنهابشارت بهشت داده شـده (1) و عـمـر از بـيعت كنندگان زير درخت است كه خدا از آنها اعلام رضايت كرده (2) پس چگونه شيعيان آنان را لعنت و نفرين مي كنند ؟
علت و شواهد تاريخي جلوگيري خلفاء سه گانه و خلفاي بني اميه از نگارش سنت نبوي چه بود ؟
نظر شيعه را درباره سب شيخين بيان فرماييد؟
آيا اين ادعاي بعضي از مورخين درست است كه ميگويند « عبدالله بن سبا مصريان را عليه عثمان تحريك كرده وخليفه را در انظار آنان بد جلوه دادهاست و اين شخص با پيروان خود در نشست ماجراي قتل عثمان قرار داشتهاند»؟
  1. 2194 از 4632