مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خوبي هاي خليفه دوم، عمر بواقع بيش از بدي هاي او بود؟
اگر تعيين خليفه شورايي باشد، مقبوليّت خواهد داشت؟
اصحاب كهف چند سال به خواب رفتند
خواجه ربيع كه در مشهد مدفون است چگونه آدمي بود؟ بعضي او را قبول دارند و بعضي نه. نظر شما چيست؟

خوارج چه كساني بودند؟
ديدگاه اباضيه هاي معاصر درباره مفهوم خوارج چيست؟
ديدگاه روايات درباره خوارج چيست؟
سياست زياد بن ابيه براي نابودي خوارج چه بود؟
خوارج چه شيوه هايي براي مبارزه با مخالفان در پيش گرفته بودند؟
فلسفه نامهاي متعدد گروه خوارج چيست؟
خوارج پس از قيام عبدالله بن زيبر با او چگونه برخورد كردند؟
دعوت از خويشان توسط پيامبر چگونه بود؟
  1. 2197 از 4632