مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نهادي براي ازدواج جوانان تاسيس كنيد تا آنها بتوانند مشكل ازدواج خويش را به نحوي حل كنند و با تبليغات موانع را از سر راه بردارند؟
تورم و سودهاي كلان فاصله طبقاتي را زيادتر مي كند و اعمال ما با شعارها فاصله زيادي دارد و ما امروز روي تبليغات تكيه مي كنيم و از واقعيتها دور هستيم؟چه كنيم؟
خوانده ايم علي(ع)به عمار دستور دادند كه خرماهاي خوب و بد را مخلوط كند تا در بين مردم فاصله طبقاتي ايجاد نشود اما در حكومت ما به راحتي شما اين فاصله طبقاتي را مي بينيد چرا؟
مسأله اسراف و تبذير و بريز و به پاش هاي غير لازم در بسياري از سازمان ها و نهادها بسيار به چشم مي خورد،در حالي كه در بسياري از امور لازم و ضروري قصور و كوتاهي مي شود چرا؟
آيا تعدد مراجع به ضرر مسلمين نيست؟
چرااماكن متبركه و مقدسه كشورمان رو به تجمل گرايي گذاشته آيا بهترنيست اين پولها را در راه تبليغ دين مصرف كنند؟
با توجه به سفارشات حضرت علي(ع) در مورد ساده زيستي مسئولين چرارهبران و مسئولين نظام جمهوري اسلامي به اين رهنمود توجه ندارند؟
آيا تنها خواهراني كه چادري هستند بايد عضو بسيج و غيره بشوند و ديگران محروم باشند؟
چرا بعضي از حدود مثل حد سرقت در محاكم قضايي اجرا نمي شود
چرا به فرزندان شاهد در دانشگاه و ادارات اينقدر بهأ داده مي شود؟
آيا اين از نظر اسلام منطقي است كه زن و مرد بخصوص رشته پزشكي مخلوطباشند؟
چرا به زندانيها رسيدگي نمي شود و بجاي اينكه با فرهنگ و ايجاد شغل آنهابسازند آنها را زنداني مي كنند؟
  1. 220 از 4632