مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كتاب افسانه آيات شيطاني سلمان رشدي درباره چيست؟
چرا تا كنون سلمان رشدي اعدام نشده است؟

بساط سليمان كه در قرآن آمده چه بود ؟
سليمان با آن علم و دانش و امكانات حكومتش چگونه از وجود سرزمين سبا بي اطلاع بود ؟
سميّه كسيت؟
حضرت علي و حضرت فاطمه در چند سالگي ازدواج كردند
آيا با اينكه فلسطين از قديم به يهوديان تعلق داشته است آيا اكنون آنهابه اين سرزمين سزاوارتر نيستند ؟
در زمان پيامبر(ص) بيت المقدس در دست يهودي ها بوده و اگر بعد عده اي مسلمان شده اند همه كه مسلمان نشده اند، چرا مي گويند بيت المقدس از مسلمانان است؟
چرا كشورهاي اسلامي باتوجه به دين اسلام - كه مايه سعادت دنيا و آخرت است-در زمينه هاي ديني و فرهنگي و تكنولوژي عقب مانده هستند وچاره اين كارچيست؟
بنظر شما آيا حضرت علي(ع) در حكومت موفق بوده اند
كمونيست ها و توده اي هاي ايران از چه زماني فعاليتشان را شروع كردند؟
ساختار حكومتي در زمان معصوم پس از ظهور چگونه خواهد بود؟
  1. 2204 از 4632