مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا كفّار، حضرت رسول اكرم را شاعر و ساحر ميخوا ندند؟
قرآن در مورد حضرت ادريس چه اطلاعاتي داده است؟
قرآن، چگونه به زندگي نوح پرداخته است و نام نوح و فرزندان او چه بوده است؟

نظرياتي كه در مورد ماهيت قبيله «عاد» مطرحند كدامند؟

حضرت ابراهيم (ع) كجا و چه زماني متولد شد؟

مورخان داستان تولد حضرت ابراهيم را چگونه نقل كرده​اند؟

خانه كعبه چه زماني ساخته شد؟

برادران يوسف چه نقشه​اي براي او كشيدند؟

برادران يوسف براي جدا كردن او از پدر و بيرون بردن يوسف چه حيله​اي زدند؟

چرا يعقوب در مقابل درخواست فرزندانش كه مي​خواستند يوسف را به گردش ببرند اشاره به خطر گرگ كرد؟

يوسف هنگامي كه برادرانش دور از چشم پدر، شروع به زدن او كردند و هيچكدام به او پناه نمي&#;دادند ،چرا شروع به خنديدن كرد و به برادرانش چه گفت؟
برادران يوسف، هنگامي كه بدون يوسف به خانه برگشتند، به پدر چه گفتند؟

  1. 2206 از 4632