مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

15- شيعيان مقنعه چه كساني بودهاند؟
20- سهم شيعه در علوم نقليه را بررسي نمائيد؟ تعدادي از علماء و مبتكرين اين علوم را برشمريد؟
2- روش سياسي خلافت خلفاء سه گانه چگونه بود وديدگاه شيعه در اين باره چيست؟
26- ظهور و پيدايش عرفان در اسلام چگونه شكل گرفت؟
28- اجمالي از زندگي اميرالمومنين علي (ع) را ذكر كنيد؟
29- اجمالي از زندگي امام حسن مجتبي (ع) را بيان كنيد؟
30- اجمالي از تاريخ زندگي امام حسين(ع) را بيان كنيد؟
3- بهرههايي كه شيعه از خلافت پنجساله اميرالمومنين برداشت نمود را برشمريد؟
31- اجمالي از زندگي امام سجاد(ع) را بيان كنيد؟
32- اجمالي از زندگي امام باقر(ع) را بيان كنيد؟
33- اجمالي از زندگي امام صادق(ع) را بيان كنيد؟
34- اجمالي از زندگي امام كاظم(ع) را بيان كنيد؟
  1. 2227 از 4632