مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جايگاه شيخ مفيد در ميان علماي اماميه چگونه است؟
آيت الله بروجردي كيست؟
آيت الله محقق داماد كيست؟
آيت الله حكيم كيست؟
آيت الله اميني كيست؟
آيت الله رباني شيرازي كيست؟
آيت الله سيد عبدالله شيرازي كيست؟
آيت الله كمرهاي كيست؟
آيت الله خادميكيست؟
آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري كيست؟
آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟
آيت الله مرعشي نجفي كيست؟
  1. 2239 از 4632