مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مكان هايي براي ازدواج موقت ايجاد نمي شود تا جوانان با ارضاي صحيح غريزه جنسي منحرف نشوند؟
با توجه به افكار غلط فرقه صوفيه چرا از فعاليت هاي اين فرقه ممانعت نمي شود؟
آيا اين شيوه امر به معروف است كه سرجواني را بتراشند و او را جريمه كنند؟ آيا بدين وسيله به طرف اسلام برمي گردد يا از آن روي گردان مي شود؟
وقتي قرآن غنا و موسيقي را حرام اعلام مي كند و امام صادق(ع) صريحا از آن نهي فرموده اند، چرا توجهي نمي شود و روپوش شرعي روي آن مي گذارند و معصيت مي كنند؟
آيا تند روي در اجراي احكام اسلامي در دانشگاه ها درست است؟
حجاب خواهران در جامعه و تلويزيون مورد انتقاد است نظر شماراجع به آن چيست ؟
چرا در سيماي ايران فيلمهايي نشان داده مي شود كه زيرگردن و بيخ گوش زنهاپيداست
اگر ساختن مجسمه حرام است چرا در جامعه ما اقدام به تنديس سازي مي شود
آيا بهتر نيست كه مراجع تقليد در يك زمينه خاص مطالعه و تحقيق كنندو فقط در اين زمينه اجازه فتوا داشته باشند؟
اگر نگاه زن به بدن مرد نامحرم حرام است چرا صداوسيماي ايران تصاويرورزشكاران را نمايش مي دهد
خود دستگاه ماهواره به عنوان يك دستگاه ارتباطاتي و استفاده صحيح از آن چه اشكالي دارد كه ممنوع شده است؟
چرا پس از گذشت بيست سال از انقلاب، اسلام در كشور ما اجرا نمي شود؟
  1. 224 از 4632