مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درباره زندگي حضرت آيتالله بهاءالديني(ره) و كتابهاي ايشان توضيح دهيد.

ام سلمه چه كسي است؟

طرماح بن حكيم كيست؟
دختر بزرگ پيامبر «زينب» در چه سالي وفات نمودند؟ شرح مختصري از زندگي وي را بيان كنيد؟
اولين آيه از سوره قمر بيان مي كند كه پيامبر با معجزه الهي ماه را به دو نيم كرد . و سپس ماه دوباره به هم چسبيد . در حاليكه در تاريخ و كتب نجومي ذكري ازاين مطلب نشده است ؟
يـكـي از معجزات پيامبر اسلام (ص ) شق القمر است آيا چنين چيزي يعني شكافته شدن ماه ممكن است ؟
مي گويند : يكي از معجزات پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله و سلم شكافته شدن ماه ( شق القمر ) بوده است , آيا اين موضوع صحت دارد ؟
اگـر شـق القمر حقيقت داشت مي بايست با آن همه اهميتي كه دارد در تواريخ جهان ثبت گردد در حالي كه چنين نيست و در هيچ تاريخي ثبت نشده است .
شبهات اعجاز شق القمر كدامند ؟
موضوع شقالقمر را توضيح دهيد؟

عامل شكست اسلام در طول تاريخ چه بوده است؟
شمربن ذي الجوشن از چه قبيله اي بود؟
  1. 2246 از 4632