مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اهل تسنن ابوبكر و عمر را عادل مي دانند . آيا واقعا چنين بوده است ؟
چرا با مانعين زكات جنگيدند , هر چند پيامبر آن را تحريم كرده بود ؟
چگونه شد كه مهاجرين بر انصار چيره شدند و امر را به ابوبكر واگذار نمودند ؟
چرا از نگارش و نقل احاديث پيامبر منع و خودداري كردند ؟
چرا شيعيان در دنيا از جمعيّت كمتري برخوردارند؟
نظر شيعه نسبت به صحابه چيست ؟
آيا منكر صحابه مسلمان است و آيا همه صحابه عادل بوده اند ؟
آيا تمامي صحابه كامل الايمان و بهشتي هستند ؟
آيا در كتب شيعه فضايل صحابه ذكر شده است ؟
بلال كسيت؟
سلمان فارسي كيست؟
مقداد كيست؟
  1. 2248 از 4632