مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

راههاي جلوگيري از فساد و انحرافات اخلاقي و ... چيست؟1 ـ چراانسان بايستي خلقت (وجود وهستي ) راقدر بدانيم چون با وجودو هستي ( خلقت مسائلي ومشكلا تي حداقل دردنيا وحتي درآخرت بوجود مي آيد )آيا اگر خلق نمي شديم راحت تر نبود ) بااين مسئوليت سنگين ؟
انسان از نظر جهان بيني اسلامي , موجودي است بسيار والا , به حدي كه لايق مقام خليفه اللهي و نـمايندگي خدا در زمين است , معلم فرشتگان و برتر از آنهاست , اين موضوع با نكوهشهاي قرآن روي عنوان انسان از قبيل عجول , ظلوم , جهول , كفور ,طغيانگر , هلوع ( كم ظرفيت و مغرور و مانند آن ) چگونه سازگار است ؟
قرآن مي گويد : ما انسان را بر بسياري از خلق برتري داديم آيا همه انسانهااز فرشتگان برترند ؟ در حـالـي كـه گـروهـي بـي ايمان و شرور و ستمگر هستند كه ازپست ترين خلق خدا محسوب مي شوند ؟
در آيـه 83 سـوره اسـراء مـي گويد : هنگامي كه مختصر ناراحتي به انسان برسد ياس ونوميدي سرتاپاي او را فرا مي گيرد در حالي كه در آيات ديگر مانند آيه 65 سوره عنكبوت اين گونه افراد را بـه عـنـوان مـخـلـصـين له الدين كه حاكي از نهايت توجه به خداست در چنين حالي توصيف مي نمايد
در آيه 73 سوره حج مي گويد : كساني را كه شما غير از خدا مي خوانيد هرگزنمي توانند مگسي بيافرينند انسان امروز با نيروي علم ودانش خود توانسته است اختراعاتي كند كه به مراتب از يك مگس برتر و بالاتر است
چه رابطه اي بين اين ويژگيها و تكامل حقيقي انسان وجود دارد ؟
چرا به انسان عالم صغير مي گويند ؟
آيا تنوع طلبي جزء طبيعت انسان است ؟
كمال جويي انسان را توضيح دهيد ؟
ويژگيهاي اساسي انسان را بيان كنيد ؟
كمال نهايي انسان را چگونه مي توان شناخت ؟
  1. 225 از 4632