مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظريه ابن ابي‎الحديد در مورد عملكرد عثمان چيست؟
امـروز در مـيان يهود چنين عقيده اي وجود ندارد و هيچكس عزير را پسر خدا نمي داندبا اين حال چرا قرآن چنين نسبتي را به آنها داده است ؟
آيا يهوديها عزير را فرزند خدا مي دانند ؟
در قرآن به يهود نسبت داده شده است كه مي گويند : عزير ابن اللّه در حاليكه شايد مراد از ابن فرزند واقعي نباشد بلكه نوعي مجاز است به عنايت تشريف ومانند آن . يعني ; يهودي مي خواسته اند قرب و نزديكي و منزلت شخص را در نزد خدابيان كنند . هـمـچـنـيـن مـمـكن است اين نوع گفتار مجاز به عنايت صدور باشد يعني , ازآنجا كه بعضي از مخلوقات صدر اول از خداوند صادر شده اند , مجازا به آنها ابن گفته شده است .
بـرخي از مفسرين گفته اند كه مراد از ( موت ) در آيه 259 بقره مرگ نيست بلكه حالت بي هوشي كامل ( كما ) است . در حـالات عـادي نيز ديده شده است كه افرادي در اثرتصادف چند ماه يا سال در حالت بي هوشي كامل به سر برده اند . اما دوباره به هوش آمده اند . بنابراين آيه 259 دلالتي بر معجزه ندارد .
دوستي دارم كه با هم عقد اخوت بسته ايم و بسيار صميمي هستيم به گونه اي كه نمي توانم از او جداشوم. آيامي توانيم تا آخر عمرباهم باشيم حتي درصورت تاهل ؟
عكرمه كيست؟
جنايت خالد بن وليد پس از فتح مكه چه بود؟عكس العمل پيامبر اسلام چگونه بود؟
اندكي درباره علاّمه سيّد مرتضي عسكري توضيح دهيد؟
علم ها و طوقهايي كه در عزاداري امام حسين بكار ميبرند چه ارتباطي بهامامحسين دارد
فلسفه علم ها و پرچمها در عزاداري چيست و آيا عقايد و پيرايههايي كهمردم نسبت به اين علم ها دارد صحي
1ـ هل يذكر الميرزا الحسين النوري الطبرسي (ره) في كتابه « فصل الخطاب ... » روايات مِن طُرق أصحاب المذاهب ؟
2 ـ هل كتاب « فصل الخطاب ... » مطبوع ومتداول اليوم ؟
3 ـ مَنْ رَد رداً وافياً علي كتاب الميرزا قدس سره ؟
  1. 2251 از 4632