مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيام غدير چيست؟

مخالفان غدير چه توطئه هايي را طراحي كردند؟

ده قسمت از خطبة پيامبر(ص) در غدير خم را بنويسيد.

شهيد مطهري در كتاب ولاءها و ولايتها ميفرمايد ولايت (سرپرستي و زعامت) بايد توأم با ولايت دوستي و محبت مردم باشد، ولي بعد از حادثه غدير خم دوستي مردم با ولايت در جهت مخالف قرآن كريم و سفارش پيامبر(ص) بود. آيا به نظر شما فرمايش شهيد مطهري با حادثه تلخ بعد از غدير تناقض دارد؟

اريد توضيح بعض المصطلاحات الامامه الدينية . الامامة السياسية يوم الغدير كان الرسول صلي الله عليه واله كان يثبت الإمامة الدينية أو السياسية ؟
افسانه غرانيق چيست ؟
جنگ احزاب چگونه تشكيل شد و چه گروههايي در آن شركت كردند؟
واقعه غزوه حنين را ذكر كنيد؟
تعداد غزوات و سريه ها چقدر بوده است؟
غزوه حمراء الاسد چگونه شكل گرفت؟
واقعه غزوه طائف را بيان كنيد؟
سرانجام غزوه تبوك چه بود؟
  1. 2255 از 4632