مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا فرعون تصميم بر قتل موسي نگرفت ؟
چـرا مـوسـي براي رفتن به سوي فرعون با آن وعده هاي الهي باز هم دچار نگراني وترديد و دلهره مي شود ; تا آنجا كه خداوند به او صريحا مي گويد : برويد من همه جابا شما هستم , همه سخنان را مي شنوم و همه چيز را مي بينم , و هيچ جاي نگراني نيست
خـداوند در قرآن مي گويد : قصرهاي فرعون و فرعونيان و كاخها و باغهاي آنها رانابود كرديم اولا اين كار با چه وسيله اي صورت گرفت و ثانيا چه ضرورتي داشته وقتي افراد خودشان در دريا غرق شدند چرا ديگر بناهايشان نابود شود ؟
در زمان فرعون چرا خداوند شرايطي را پديد آورد كه هزاران كودك به خاطرحضرت موسي كشته شوند؟ آيا نمي توانست حضرت موسي ( ع ) را پنهان كند؟
فرقه اسماعليه چگونه بوجود آمد
زيديه چگون فرقهاي است و در كجا زندگي مي كنند
دلايل اختلاف شيعه و اهل سنت در وضو و نماز چيست؟
فلسفه صليب در دين مسيح چيست
در داسـتـان فـرزنـدان حضرت آدم (ع ) , قرآن رفتار برادر مقتول را مورد تاييد قرارداده است در حاليكه اگر او به طور افراطي خود را در برابر خواسته هاي برادر قاتل تسليم نمي كرد , شايد برادر قاتل نيز از اين كار منصرف مي شد و يا بهر حال وضعيت فرق مي كرد .
در داسـتـان فرزندان آدم عليه السلام آمده است كه هابيل مي گويد كه من مي خواهم تو( قابيل ) مـرا بـه قـتل برساني تا به شقاوت دچار شوي و به جهنم درآيي و من به سعادت برسم و به بهشت وارد شوم . اني اريد ان تبوء باثمي و اثمك فتكون من اصحاب النار . آيا اين كار كمك بر ظلم و نوعي جهل و مشاركت در گناه نيست ؟
در داسـتـان فـرزندان آدم عليه السلام آمده است كه هابيل به قابيل مي گويد وقتي تومرا به قتل برساني گناهان من نيز بر گردن تو خواهد بود و من پاك خواهم شد . ان تبوء باثمي و اثمك . لازمه اين مطلب آن است كه بتوان انساني را به جرم انساني ديگر مواخذه كرد . و اين حكم مخالف عقل است و قرآن مي گويد : لا تزرووازره وزر اخري ( نجم / 38 ) .
چرا قابيل، هابيل را كشت؟
  1. 2259 از 4632