مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در بسياري ازسوره ها درمورد اصحاب رسول خدا مدح شده است و سني ها مي گويندكه اصحاب بهمراه رسول خدا جهاد و مهاجرت كرده اند چه جوابي درمقابل داريم؟
چرا ماشيعه هستيم، علت اين كه ما ايراني ها شيعه شديم، چه بوده است وچرا ما سني نيستيم؟
چگونه مي توانيم به شخصيت واقعي امامان و بخصوص حضرت فاطمه(س) شناخت بيشتري پيدا كنيم
با توجه به حديث ثقلين و امامت ائمه پس چرا عقايد مختلف است ومسلمانان به دو شاخه سني و شيعه تقسيم شده اند
آيا خانه نشيني و سكوت حضرت علي(ع) در زمان خلافت خلفاي سه گانه تقرير وامضأ كارهاي آنها نبوده است؟
چرا علي(ع) در برابر خلفا سكوت كرد و امام حسين(ع) قيام نمود؟
وجوه اصلي افتراق شيعه و سني در چيست و چرا با اينكه علمأ اهل سنت شاگردان ائمه(ع) بودند از ائمه جدا شدند؟
اختلاف بين شيعه و سني چه زماني به وجود آمد و چرا به توافق نمي رسند؟
با اينكه يكي از شرايط رهبري در اسلام بلوغ است امام جواد(ع) چگونه در 9سالگي به امامت رسيدند؟
ريشه پيدايش دو مذهب تسنن و تشيع كجاست
چرا حضرت علي (ع) به خليفه دوم اقتدا مي كرد و در مقابل آنها سكوت اختيار كرد
آيا پيامبر تا آخر عمر امي و بيسواد بودند چرا از آن حضرت دستخط وجودندارد؟
  1. 2268 از 4632