مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مذهب وهابيت چگونه پيدا شد و پيروان آن در چه كشورهايي هستند؟ و داراي چه عقايدي مي باشند؟
آيا پيروي از ولايت فقيه در زمان حاضر مطرح شده و در عصر ائمه(ع) مطرح نبوده است؟
چرا حضرت علي(ع) براي گرفتن خلافت، اقدامي نكرد؟
آيا بودن 124 هزار پيامبر اگر صحت دارد پس چرا نامي از آنها در تاريخ وجود ندارد؟
اگر حضرت يعقوب به حيات يوسف ايمان داشت پس چرا آنقدر گريه كرد تانابينا شد؟
با توجه به علم غيب ائمه چرا حضرت رضا(ع) انگور مسموم را خوردند؟
كتاب انجيل و تورات به چه نحوي تحريف شده اند؟
آيا مجلس خبرگان شبيه شوراي زمان علي(ع) نيست؟ چرا ولي فقيه، ولي بعد از خود را تعيين نمي كند؟
چرا امامان ما در تبليغ امر دين و تشكيل يك حكومت فراگير اسلامي موفق نبودند؟
با توجه به سلاح هاي پيشرفته امروزي حضرت امام زمان(عج) چگونه با شمشيرپيروز مي شوند؟
آيا به همه پيامبران وحي مي رسيده؟
ظهور پيامبران الهي در كدام سرزمين بيشتر بوده و آيا در ايران هم پيامبري ظهور كرده است؟
  1. 2269 از 4632